GÓRNICZA LAMPA NAHEŁMNA

SMARTLIGHT-05/M1/GF

 • Nr Certyfikatu badania typu WE: FTZU 04 ATEX x 0299
 • Cecha budowy przeciwwybuchowej : Ex I M1 Ex ia I Ma

ZASTOSOWANIE

Górnicza lampa nahełmna SMARTLIGHT-05/M1/GF przeznaczona jest do indywidualnego oświetlania miejsca pracy, mierzenia stężenia metanu w powietrzu oraz rejestracji dokonanych pomiarów.

Wykonanie iskrobezpieczne kategorii ia oraz stopień ochronny obudowy IP65 pozwala na stosowanie lampy w zakładach górniczych w pomieszczeniach o dowolnej koncentracji metanu.

BUDOWA I DZIAŁANIE LAMPY

Lampa wyposażona jest w wyświetlacz OLED, na którym przedstawiana jest wartość zmierzonego stężenia metanu lub komunikat informujący o stanie pracy lampy. Wyświetlacz prezentuje również poziom naładowania baterii, aktualną godzinę i datę, numer seryjny oraz temperaturę akumulatora. Pomiary metanu dokonywane są tylko wtedy, gdy załączona jest dioda główna. Lampa wyposażona jest również w diodę RGB, która poprzez liczbę błyśnięć informuje użytkownika o stanie naładowania akumulatora oraz poprzez kolor o aktualnym stanie pracy i ewentualnych zagrożeniach. Przekazywanie zarejestrowanych pomiarów do komputera odbywa się, gdy lampa umieszczona jest na ładownicy. Jest to urządzenie elektryczne dla kopalń metanowych (grupa I). Wykonanie iskrobezpieczne umożliwia jego stosowanie w wyrobiskach o koncentracji metanu dozwolonej przepisami.

Lampa nahełmna wyposażona jest w górniczy osobisty nadajnik lokalizacyjny oraz w układ gwarantujący samoczynne odłączenie źródła światła w przypadku obniżenia napięcia zasilającego w celu zagwarantowania długotrwałej pracy nadajnika lokalizacyjnego.

Głowica lampy jest ruchoma, co umożliwia indywidualne ustawienie kąta strumienia świetlnego w zależności od stosowanego typu kasku oraz rodzaju wykonywanej pracy (preferencji użytkownika).

Obudowa nadajnika lokacyjnego została wyposażona w trzecią diodę LED, która w normalnym trybie pracy informuje o poprawnym działaniu nadajnika, a w przypadku awarii (uszkodzenie głowicy, kabla) zaczyna świecić światłem ciągłym zapewniając tym samym oświetlenie drogi powrotnej użytkownikowi.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Napięcie znamionowe akumulatora3,6 V
Zasilanieakumulator NiMH min 9 Ah
Liczba cykli pracy akumulatora800 cykli
Źródło światła:główne GLED - dioda LED nom. 1W
 dodatkowe DLED - dioda LED nom. 70mW
 awaryjne ALED - dioda LED nom. 70mW
Trwałość źródeł światła 100 000 h
Minimalny czas świecenia:(dla naładowanego akumulatora)GLED 10h
 ALED 70h
Minimalny czas pracy nadajnika GLON170 h
Maksymalny czas ładowania Maks. 16 h
Maksymalne natężenie oświetlenia z odległości 1mokoło 1800 lux, (min. 1500 lux)
Kąt ograniczenia rozsyłu światła1200
Klasa urządzenia emitującego promieniowanie optyczne1M
Stopień ochrony IP 65
Wilgotność względna w temp. 40°do 95%
Temperatura pracy 0°...+ 40° C
Cecha budowy I M1 Ex ia I Ma
Nr certyfikatuFTZU 04 ATEX 0299
Gabaryty zespołu akumulatora140 x 130 x 48 mm
Średnica głowicy72 mm
Długość kabla1500 mm
Masa1,3 kg
Napięcie zasilania (zaciski 1,2 – CN5)3,7V
Maksymalny pobór prądu (zaciski 1,2 – CN5)600mA
Długość możliwej rejestracji (rejestracja co 1min.)120 godzin
Parametry obwodów wejściowych płytki PP-KOMORAv2 (komory akumulatora): 
zaciski 1,3 (-,+) złącza CN1 podłączenia ładownicyUi = 6,5V
 Ii = 1.5A
 Li = 0
 Ci = 0
zaciski 2,3 (1WIRE) złącza CN1 interfejsu 1WIREUi = 3,7V
 Li = 0, Ci = 0
 Uo = 3,7V
 Io = 35 mA
 Lo = 1 mH, Co = 10μF

ZALETY LAMPY

 • trwałość źródła światła wynosi 100 000 godzin,
 • automatyczny pomiar stężenia metanu wraz z rejestracją pomiarów
 • przejrzysty system informowania o stanie naładowania akumulatora,
 • możliwość transmisji danych z lampy do systemu wizualizacji i nadzoru pracy lampowni,
 • barwa światła jest biała i nie ulega zmianie w trakcie rozładowywania się baterii,
 • niski pobór prądu,
 • suchy, bezobsługowy akumulator,
 • mała masa lampy – 1,3 kg,
 • ładowanie może zostać wykonane za pomocą indywidualnej lub wielostanowiskowej ładowarki.