SKRZYNKA GAZOWNICZA

S 300-2

ZASTOSOWANIE

PODSTAWA SKRZYNKI

Skrzynka gazownicza S 300-2 przeznaczona jest do montażu węzła redukcyjno-pomiarowego o przepustowości do 10 m3/h, w:

 • przyłączach budynków jednorodzinnych,
 • przyłączach małych budynków użyteczności publicznej,
 • przyłączach małych warsztatów itp.

CHARAKTERYSTYKA SKRZYNKI

Skrzynka wykonana jest z samogasnących poliestrów udarowych. Drzwiczki do skrzynki umocowane są na zawiasach kołkowych ze stali nierdzewnej, umożliwiających otwarcie tych drzwiczek pod kątem do 90st. lub ich demontaż. Są one przystosowane do otwarcia za pomocą toporka strażackiego. Odkręcane dno skrzynki ułatwia prace montażowe.

W skład zestawu skrzynki wchodzą następujące elementy:

 • skrzynka S 300
 • przyłącze gazomierza
 • uchwyt przyłącza

na życzenie:

 • reduktor MIX-10G lub MIX-10
 •  zawór kulowy główny
 • gazomierz G-6 lub G-4 o rozstawie króćców 130 mm
 • podstawa skrzynki PS-300. 

ZALETY STOSOWANIA

 • rozwiązanie zdecydowanie zmniejsza gabaryty węzła redukcyjno-pomiarowego, zwiększa szczelność układu oraz ogranicza naprężenia mechaniczne działające na reduktor i gazomierz,
 • miejsce montażu skrzynki (ściana budynku, ogrodzenie, wolna przestrzeń) zapewnia bezpośredni dostęp do urządzeń pomiarowych,
 • sieć gazowa, kończąca się na kurku głównym, w wielu przypadkach pokrywa się z linią ogrodzenia posesji, dzięki czemu jest ona zdecydowanie krótsza, a tym samym tańsza,
 • w przypadku awarii (katastrofy itp.) wszystkie służby techniczne mogą szybko zamknąć dopływ gazu bez konieczności wchodzenia na teren prywatny, a po usunięciu awarii lub zakończeniu robót eksploatacyjnych, bezproblemowo uruchomić sieć gazową,
 • montaż urządzenia pomiarowego w linii ogrodzenia zdecydowanie utrudnia kradzież gazu, natomiast ułatwia pracę kontrolerowi oraz inkasentowi, gdyż odczytów mogą dokonywać bez wchodzenia na teren posesji,
 • skrzynka jest estetycznie wykonana i odporna na działanie czynników atmosferycznych,
 • pełna unifikacja robót ułatwia kosztorysowanie usług.

MONTAŻ

Skrzynkę można ustawiać jako wnękową lub montować na ścianie budynku oraz jako element ogrodzenia zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U. Nr 75/2002, poz. 690, §166 - §168 z późniejszymi zmianami).

GABARYTY SKRZYNKI S 300-2

SKRZYNKA S 300-2 – WYMIARY MONTAŻOWE